Publication
Title
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, wat de herziening va de veroordeling in strafzaken betreft, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de herroeping van het gewijsde betreft
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Parlementaire stukken = Documents parlementaires
Publication
Brussel : 2000
Volume/pages
1083 :008 (2000-2001) , p. 6-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 27.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference