Publication
Title
Een vergelijkend onderzoek naar en bestedingsanalyse van het buitenlands beleid en de diplomatieke representatie van regio's met wetgevende bevoegdheid en kleine staten
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Vlaams Steunpunt Buitenlands Beleid & UA, Onderzoeksgroep Diplomatie en Geopolitiek , 2009
ISBN
9789490083069
Volume/pages
648 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.01.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference