Publication
Title
Crime pays: Feuillades **Les Vampires** in een historisch en stilistisch daglicht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Cinemagie: driemaandelijks filmstudietijdschrift voor filmkunst en beeldopvoeding / Katholieke Filmliga [Brussel] - Brussel, 1998 - 2013
Publication
Brussel : 2008
ISSN
1375-4610
Volume/pages
263 (2008) , p. 93-99
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 27.01.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference