Publication
Title
Gelijke kansen voor morgen: een verkenning van armoede bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (series)
Sociale inzichten; 8
Publication
Leuven : Acco , 2008
ISBN
978-90-334-7112-4
Volume/pages
100 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.01.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference