Title
Noot onder E.H.R.M., 16 december 1999, T. t/Verenigd Koninkrijk en E.H.R.M., 16 december 1999, V. t/Verenigd Koninkrijk
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
65(2001-2002) :31 , p. 1116-1117
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
1. Art. 6 E.V.R.M. - Recht op een eerlijk proces - Strafzaak tegen kinderen - Effectieve participatie van de kinderen - Bepaling van de strafmaat door een minister - 2. Art. 5, lid 4, E.V.R.M. - Recht op persoonlijke vrijheid - Toetsing van de wettigheid van een vrijheidsberoving - Vrijheidsberoving op grond van een titel die achteraf is vernietigd - Ontbreken van rechterlijke toetsingsmogelijkheid - 3. Art. 3 E.V.R.M. - Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - Verplichting voor kinderen om als beklaagde terecht te staan - Gevangenisstraf