Publication
Title
Preventieve beschermingsplicht voor de staat tegenover gevaarlijk individu onder art. 2 E.V.R.M.: noot onder E.H.R.M., 28 oktober 1998, Osman t/V.K.
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
64:27(2000-2001), p. 677
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 28.01.2009
Last edited 25.04.2017