Publication
Title
Bescherming van kinderen ook tegen mishandeling door ouders (art.3 E.V.R.M.)
Author
Abstract
Art. 3 E.V.R.M. ± Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing ± Positieve verplichting van staten om kinderen te beschermen tegen ernstige mishandeling door particulieren
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
64 :17 (2000-2001) , p. 673-674
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 28.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference