Title
Bescherming van kinderen ook tegen mishandeling door ouders (art.3 E.V.R.M.)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
64(2000-2001) :17 , p. 673-674
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
Art. 3 E.V.R.M. ± Verbod van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing ± Positieve verplichting van staten om kinderen te beschermen tegen ernstige mishandeling door particulieren