Publication
Title
Verplichtingen voor staat onder art.2 E.V.R.M. tegenover kind van vader die blootgesteld is aan kernbestraling? Noot onder E.H.R.M., 9 juni 1998, L.C.B. t/Verenigd Koninkrijk
Author
Abstract
Art. 2 E.V.R.M. ± Recht op leven ± Kind wiens vader aan kernbestraling is blootgesteld ± Verplichting van de Staat tot het nemen van preventieve maatregelen en het verstrekken van informatie
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2000
ISSN
1782-3463
Volume/pages
64 :8 (2000-2001) , p. 280-281
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 28.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference