Publication
Title
F.M.C. Vlemminx: De autonome rechtstreekse werking van het EVRM: de Belgische en Nederlandse rechtspraak over verzekeringsplichten ingevolge het EVRM
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2004
ISSN
1782-3463
Volume/pages
68(2004-2005), p. 1160
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Review 
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.01.2009
Last edited 25.04.2017
To cite this reference