Title
J. Vande Lanotte, Y. Haeck, J. Lathouwers, B. Tobback, M. Van De Putte: Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens in hoofdlijnen; 1: Algemene beginselen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
review
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
61(1997-1998) , p. 226-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)