Publication
Title
J. Vande Lanotte, Y. Haeck, J. Lathouwers, B. Tobback, M. Van De Putte: Het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens in hoofdlijnen; 1: Algemene beginselen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
61 (1997-1998) , p. 226
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 29.01.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference