Publication
Title
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties: een verwittigd wanbetaler is er twee waard...
Author
Abstract
De wet van 2 augustus 2002 zet een Europese Richtlijn om die tot doel heeft de betalingsachterstand bij handelstransacties in te dijken. De wet bevat innoverende maatregelen: de invoering van een uniforme betalingstermijn, een hogere moratoire interest die van rechtswege vervalt en de mogelijkheid van schadeloosstelling voor de invorderingskosten. Hoewel de contractvrijheid behouden wordt, moeten afwijkende bedingen worden getoetst aan het criterium van de kennelijke onbillijkheid. De praktische implicaties van deze wet mogen dan ook niet worden onderschat.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2002
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2002-2003) , p. 321-335
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 06.02.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference