Title
De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties: een verwittigd wanbetaler is er twee waard...
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2002-2003) , p. 321-335
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:269331
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De wet van 2 augustus 2002 zet een Europese Richtlijn om die tot doel heeft de betalingsachterstand bij handelstransacties in te dijken. De wet bevat innoverende maatregelen: de invoering van een uniforme betalingstermijn, een hogere moratoire interest die van rechtswege vervalt en de mogelijkheid van schadeloosstelling voor de invorderingskosten. Hoewel de contractvrijheid behouden wordt, moeten afwijkende bedingen worden getoetst aan het criterium van de kennelijke onbillijkheid. De praktische implicaties van deze wet mogen dan ook niet worden onderschat.
Handle