Publication
Title
Medeverbondenheid in het insolventierecht: een overzicht van de positie van de borg, echtgenoot en hoofdelijke medeschuldenaar
Author
Language
Dutch
Source (book)
Beslagrecht en de rechtspositie van de schuldenaar: verslagboek van de studiedag op 3 april / K.F.B.N.
Publication
Brussel : 2003
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference