Publication
Title
De verbeurdverklaring bij opschorting van de uitspraak van de veroordeling: openbaar ministerie wees waakzaam!
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2008
ISSN
1782-3447
Volume/pages
3 (2008) , p. 368-370
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference