Publication
Title
Koorddansen tussen de eerbiediging van het recht op eigendom en een rechtvaardige verbeurdverklaring
Author
Language
Dutch
Source (book)
60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, 1948-2008. - Antwerpen, 2008
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2008
ISBN
978-90-5095-863-9
Volume/pages
p. 133-156
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference