Title
Dubbele bestraffing voor dezelfde feiten op basis van een wet en een decreet: over de bevoegdheidsverdeling, administratieve sancties en het beginsel "non bis in idem"
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
72(2008/2009) :13 , p. 514-525
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:151379
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 april 2008 aangaande het Dopingdecreet wordt in deze bijdrage de dubbele bestraffing van dezelfde feiten op basis van een wet en een decreet besproken. Er wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de bevoegdheden van de deelstaten tot het opleggen van sancties, de werking van het beginsel «non bis in idem» dienaangaande en de depenaliseringsbevoegdheid binnen het federale staatsbestel.
Handle