Publication
Title
Dubbele bestraffing voor dezelfde feiten op basis van een wet en een decreet: over de bevoegdheidsverdeling, administratieve sancties en het beginsel "non bis in idem"
Author
Abstract
Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 april 2008 aangaande het Dopingdecreet wordt in deze bijdrage de dubbele bestraffing van dezelfde feiten op basis van een wet en een decreet besproken. Er wordt achtereenvolgens stilgestaan bij de bevoegdheden van de deelstaten tot het opleggen van sancties, de werking van het beginsel «non bis in idem» dienaangaande en de depenaliseringsbevoegdheid binnen het federale staatsbestel.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
72 :13 (2008/2009) , p. 514-525
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 09.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference