Publication
Title
Gezichten van de mens en de weg van het verstaan
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Filosofie-tijdschrift : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Filosofie-Tijdschrift. - Best, 1991, currens
Publication
Best : 2008
ISSN
0925-9449
Volume/pages
18 :6 (2008/2009) , p. 57-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference