Publication
Title
Discriminatieverboden en identiteitsgebonden ondernemingen
Author
Abstract
Identiteitsgebonden ondernemingen of instellingen steunen op een godsdienst of levensbeschouwing. Enerzijds realiseren zij als organisaties positieve grondrechten van burgers. Anderzijds zijn zij als werkgevers ook gebonden door discriminatieverboden ten opzichte van hun werknemers. Zo kan een conflict ontstaan tussen de respectieve grondrechten van de betrokken werknemers en werkgevers. Het Belgische arbeidsrecht heeft tot hiertoe deze problematiek omzichtig behandeld en praktische oplossingen werden uitgewerkt. Een systematische theorie hierover werd niet ontwikkeld. Met de Europese Kaderrichtlijn 2000/78 en de implementatie van artikel 4.2. van deze richtlijn in de Antidiscriminatiewet van 2007 is de discussie dan ook heropend. Verschillende interpretatievragen dienen zich aan die het Belgische arbeidsrecht al eerder gezien heeft. Een essentieel verschil is nu wel dat het Belgische arbeidsrecht meer in een Europees en rechtsvergelijkend perspectief moet geduid worden. Dit artikel bespreekt geenszins onderwijswerkgevers alleen, maar tracht eerder een algemene theorie te formuleren waarin de bijzondere identiteit van deze werkgevers en waarin de actuele discussievragen gesitueerd worden. Deze bijdrage is een uitgebreide en geactualiseerde versie van de paper gepresenteerd op de Nationale Studiedag over de Federale Antidiscriminatiewetten te Brussel (mei 2008).
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2008
ISSN
0778-0443
Volume/pages
1 (2008/2009) , p. 44-70
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 10.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference