Title
Discriminatieverboden en identiteitsgebonden ondernemingen
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
(2008/2009) :1 , p. 44-70
ISSN
0778-0443
vabb
c:vabb:151399
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Identiteitsgebonden ondernemingen of instellingen steunen op een godsdienst of levensbeschouwing. Enerzijds realiseren zij als organisaties positieve grondrechten van burgers. Anderzijds zijn zij als werkgevers ook gebonden door discriminatieverboden ten opzichte van hun werknemers. Zo kan een conflict ontstaan tussen de respectieve grondrechten van de betrokken werknemers en werkgevers. Het Belgische arbeidsrecht heeft tot hiertoe deze problematiek omzichtig behandeld en praktische oplossingen werden uitgewerkt. Een systematische theorie hierover werd niet ontwikkeld. Met de Europese Kaderrichtlijn 2000/78 en de implementatie van artikel 4.2. van deze richtlijn in de Antidiscriminatiewet van 2007 is de discussie dan ook heropend. Verschillende interpretatievragen dienen zich aan die het Belgische arbeidsrecht al eerder gezien heeft. Een essentieel verschil is nu wel dat het Belgische arbeidsrecht meer in een Europees en rechtsvergelijkend perspectief moet geduid worden. Dit artikel bespreekt geenszins onderwijswerkgevers alleen, maar tracht eerder een algemene theorie te formuleren waarin de bijzondere identiteit van deze werkgevers en waarin de actuele discussievragen gesitueerd worden. Deze bijdrage is een uitgebreide en geactualiseerde versie van de paper gepresenteerd op de Nationale Studiedag over de Federale Antidiscriminatiewetten te Brussel (mei 2008).
Handle