Publication
Title
Wie A zegt moet B doen: een verkennend onderzoek naar een maritiem, havengebonden documentatiecentrum in Antwerpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 2008
Volume/pages
33 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.02.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference