Publication
Title
De houding ten aanzien van schoolzelfevaluatie
Author
Abstract
Onderzoek leert dat een positieve houding ten aanzien van zelfevaluatie een gunstige voorwaarde is om tot een succesvolle schoolzelfevaluatie te komen. In dit artikel beschrijven we de houding ten aanzien van zelfevaluatie in scholen en onderzoeken we of schoolkenmerken verschillen in houding van individuen kunnen verklaren. We rapporteren over een survey-onderzoek bij 2.716 schoolleiders en leerkrachten in 96 scholen. Het onderzoek leert dat respondenten zich positiever uitspreken over de mogelijke resultaten van zelfevaluatie dan over het zelfevaluatieproces als dusdanig. Schoolleiders hebben bovendien een meer positieve houding dan leerkrachten. Meerniveau-analyses tonen aan dat de houding ten aanzien van zelfevaluatie samenhangt met de kenmerken van het ruimere functioneren van de school waarin men actief is (zoals schoolcultuur en het al dan niet voldoen aan kenmerken van een professionele leergemeenschap).
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2008
ISSN
0778-0443
Volume/pages
1 (2008/2009) , p. 16-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 16.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference