Publication
Title
Het leerstuk van de directe werking van verdragsbepalingen inzake socio-economische mensenrechten in beweging (noot onder R.v.St. nr. 182.454, 28 april 2008)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008/2009) , p. 1000-1002
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 17.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference