Publication
Title
Diversiteit troef ? Het belang van maatschappelijke groepen bij lokale verkiezingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen kiezer en hoofdkwartier: de lokale partijafdelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. - Brussel, 2008
Publication
Brussel : VUBPress , 2008
ISBN
978-90-5487-459-1
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference