Publication
Title
Belgische partijen en seksegelijkheid: een trage maar gestage evolutie?
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen , 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference