Publication
Title
Het transnationale verzet tegen de oorlog in Irak: een analyse in acht landen aan de hand van protestsurveys
Author
Language
Dutch
Source (book)
Op zoek naar politiek : democratie en de verplaatsing van de politiek. - Leuven, 2006
Publication
Leuven : Acco , 2006
ISBN
90-334-6125-0
Volume/pages
p. 43-64
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 24.02.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference