Publication
Title
Wat denken economen over lange-termijn economische groei?
Author
Language
Dutch
Source (series)
Rapport / UFSIA, Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek , 308
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1994
Volume/pages
28 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 08.12.2017
To cite this reference