Publication
Title
Before and after: de sociale en economische positie van personen die geregulariseerd werden in uitvoering van de Wet van 22/12/1999 / L'intégration sociale et économique des personnes ayant bénéficié de la procédure de régularisation en 2000 (loi de 1999): onderzoek op initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding in opdracht van de minister van maatschappelijke integratie, gelijke kansen en grootstedenbeleid en m.m.v. de minister van binnenlandse zaken, eindrapport mei 2008
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck , 2008
ISBN
9789057282430
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 03.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference