Publication
Title
Kan een vrederechter de machtiging tot aanvaarding van een schenking weigeren, omdat die paulianeus zou kunnen zijn? (noot onder Vred. Sint-Truiden 26 maart 2006)
Author
Abstract
Aan de ouders, die hun woning samen met de volledige inboedel en de huisraad wensen te schenken aan hun minderjarige dochter, met voorbehoud van levenslang vruchtgebruik voor henzelf, wordt de gevraagde machtiging geweigerd, omdat het doorslaggevende motief van de schenking bestaat in het onttrekken van de geschonken goederen aan hun schuldeiser. De vrederechter beschikt ter zake over een marginale toetsingsbevoegdheid.
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008-2009) , p. 1098-1104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 03.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference