Title
Kan een vrederechter de machtiging tot aanvaarding van een schenking weigeren, omdat die paulianeus zou kunnen zijn? (noot onder Vred. Sint-Truiden 26 maart 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2008-2009) , p. 1098-1104
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:151612
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Aan de ouders, die hun woning samen met de volledige inboedel en de huisraad wensen te schenken aan hun minderjarige dochter, met voorbehoud van levenslang vruchtgebruik voor henzelf, wordt de gevraagde machtiging geweigerd, omdat het doorslaggevende motief van de schenking bestaat in het onttrekken van de geschonken goederen aan hun schuldeiser. De vrederechter beschikt ter zake over een marginale toetsingsbevoegdheid.
Handle