Publication
Title
Kan een vrederechter de machtiging tot aanvaarding van een schenking weigeren, omdat die paulianeus zou kunnen zijn? (noot onder Vred. Sint-Truiden 26 maart 2006)
Author
Abstract
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2008-2009), p. 1098-1104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.03.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference