Publication
Title
Een groter geluk
Author
Abstract
Mark Elchardus en Wendy Smits die geen gekende verwantschap heeft met de auteur van het onderhavige artikel publiceerden in 2007 het boek Het grootste geluk. Daarin onderzoeken ze wat geluk is en hoe het met het geluk in België staat. Omdat ze empirische sociologen zijn, mag het niet verwonderen dat vooral die geluksverdeling over de Belgen de hoofdmoot van het boek uitmaakt. Met een uitgebreid vragenlijstonderzoek proberen ze het geluk in kaart te brengen. Ze besteden daarbij ruime aandacht aan de methodologie van de studie en aan de resultaten daarvan. De lezer krijgt niet alleen een droog rapport over hoeveel geluk er in België te vinden is met dit onderzoek, maar ook een onderbouwd verhaal over de oorzaken van geluk (of ongeluk) die aan het licht kwamen. Dit artikel bespreekt eerst kort het boek, waarbij ook enkele van de belangrijkste bevindingen wat meer onder de loep genomen worden. Daarna vullen we het gevoerde onderzoek verder aan door twee belangrijke elementen in het spreken over geluk verder uit te werken. Het gaat daarbij eerst over de meting en daarna over het wenselijk zijn of niet van een spreken over het grootste geluk.
Language
Dutch
Source (journal)
Ethische perspectieven / Katholieke Universiteit Leuven. Overlegcentrum voor Christelijke Ethiek. - Leuven, 1991 - 2019
Publication
Leuven : 2008
ISSN
0778-6069 [print]
1783-144X [online]
DOI
10.2143/EPN.18.1.2028884
Volume/pages
18 :1 (2008) , p. 69-85
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 03.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference