Title
De uitlevering overgeleverd aan de nationaliteit? Over de positie van de nationaliteitsexceptie in het hedendaagse uitleverings-, overleverings- en overbrengingsrecht
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Mortsel ,
Subject
Law
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel
Volume/pages
4(2009) :1 , p. 1-13
ISSN
1782-3447
vabb
c:vabb:151622
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle