Publication
Title
ASBMR in Hawaï: een selectie van belangwekkende klinische en basaal-wetenschappelijke data
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor calcium- en botstofwisseling
Publication
2008
Volume/pages
6:1(2008), p. 17-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.03.2009
Last edited 14.06.2017
To cite this reference