Publication
Title
ASBMR in Hawaï: een selectie van belangwekkende klinische en basaal-wetenschappelijke data
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor calcium- en botstofwisseling
Publication
2008
Volume/pages
6 :1 (2008) , p. 17-21
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference