Publication
Title
Hendrik van Veldeke wordt de werktekst van zijn eigen Eneasroman ontstolen: de Franse hofliteratuur via het Maasland in het Duitse Rijk
Author
Language
Dutch
Source (book)
Nederlandse literatuur, een geschiedenis / Schenkeveld-van der Dussen, M.A. [edit.]
Publication
Groningen : Nijhoff , 1993
Volume/pages
p. 6-11
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference