Publication
Title
Een potpourri van legitimaties: hoe ministers van cultuur in Vlaanderen hun kunstbeleid legitimeren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Het belang van kunst
Publication
2008
Volume/pages
20 (2008) , p. 60-72
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 06.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference