Title
Is de verhuurder bij woninghuur vergoeding verschuldigd wegens niet-uitvoering van het motief op grond waarvan hij heeft opgezegd, als de huurder zelf de overeenkomst tegen een vroeger tijdstip heeft opgezegd? (Noot onder arrest van het Hof van Cassatie van 10 januari 2008)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2008-2009) :13 , p. 536-539
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:151671
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle