Title
Justitiële samenwerking - In strafzaken - Overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-akkoord (SUO) - Artikel 54 - Beginsel ne bis in idem - Werkingssfeer - Vrijspraak van verdachte wegens verjaring van strafbaar feit: annotatie bij EHJ, 28 september 2006, Gasparini, Zaak C-467/04
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
(2008-2009) :16 , p. 685-687
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle