Publication
Title
Justitiële samenwerking - In strafzaken - Overeenkomst ter uitvoering van het Schengen-akkoord (SUO) - Artikel 54 - Beginsel ne bis in idem - Werkingssfeer - Vrijspraak van verdachte wegens verjaring van strafbaar feit: annotatie bij EHJ, 28 september 2006, Gasparini, Zaak C-467/04
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
16(2008-2009), p. 685-687
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 06.03.2009
Last edited 12.01.2018
To cite this reference