Publication
Title
Onderzoek binnen de academiseringsopdracht in de associaties met als casus de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
Author
Abstract
De Bologna-verklaring (1999) vergt een transparante structuur van het hoger onderwijs in Europa, met bachelors, masters en doctors. Vlaanderen bevindt zich in de kop van het peloton wat de implementatie betreft. Aan de invoering van de BaMa-structuur werd in Vlaanderen een grondige wijziging van het netwerk aan tertiair onderwijs gekoppeld. De mogelijkheid werd geboden om rond elke universiteit een associatie van universiteit en hogescholen uit te bouwen. Via de associatie kregen de universiteiten de taak opgelegd om zich in te zetten voor de academisering van het 2-cycli-onderwijs aan de hogescholen. Deze opleidingen moeten tegen het einde van het omvormingstraject in 2013 aan dezelfde normen als de universitaire masters beantwoorden. Het onderricht dat er wordt gegeven, moet dan evenzeer op wetenschappelijk onderzoek zijn gesteund als thans enkel aan de universiteiten het geval is. De academisering van de 2-cycli-opleidingen van de hogescholen is een zware opgave, en de geboden middelen en randvoorwaarden maken een tijdige realisatie hiervan vooralsnog onzeker. De bijdrage beschrijft regelgeving en opgave en schildert een kritisch beeld van opdracht, mogelijkheden en uitkomst.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2005
ISSN
0778-0443
Volume/pages
4/5 (2005/2006) , p. 415-433
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 09.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference