Publication
Title
Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten: beschrijving van de Vlaamse context, mogelijkheden en perspectief
Author
Abstract
De stijgende inspanningen van de overheid ten gunste van het wetenschappelijk onderzoek hebben zowel de eis tot kwaliteitszorg uitgaande van de overheid, als de verantwoordingsplicht van de onderzoeksgemeenschap op de voorgrond gebracht. De praktijk in Vlaanderen van de kwaliteitszorg omtrent onderzoek aan de universiteiten wordt geschetst en geplaatst in de ontwikkelingen van de laatste decade alsook in het ruimer Vlaams kader. Aan de hand van twee typevoorbeelden, de projectmatige kwaliteitszorg en de systematische kwaliteitszorg, worden de voor- en nadelen van kwantitatieve (met indicatoren) en kwalitatieve (met expertadvies) benaderingen afgewogen. Afgesloten wordt met enkele recente ontwikkelingen in de decreet- en regelgeving op het vlak van de kwaliteitszorg aangaande onderzoek.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Publication
Brussel : 2002
ISSN
0778-0443
Volume/pages
5 (2002/2003) , p. 428-445
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 09.03.2009
Last edited 04.03.2024
To cite this reference