Title
Evaluatie van wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten: beschrijving van de Vlaamse context, mogelijkheden en perspectief
Author
Faculty/Department
Administrative Services
Publication type
article
Publication
Brussel ,
Subject
Educational sciences
Source (journal)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid. - Brussel, 1991, currens
Volume/pages
(2002/2003) :5 , p. 428-445
ISSN
0778-0443
vabb
c:vabb:151705
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De stijgende inspanningen van de overheid ten gunste van het wetenschappelijk onderzoek hebben zowel de eis tot kwaliteitszorg uitgaande van de overheid, als de verantwoordingsplicht van de onderzoeksgemeenschap op de voorgrond gebracht. De praktijk in Vlaanderen van de kwaliteitszorg omtrent onderzoek aan de universiteiten wordt geschetst en geplaatst in de ontwikkelingen van de laatste decade alsook in het ruimer Vlaams kader. Aan de hand van twee typevoorbeelden, de projectmatige kwaliteitszorg en de systematische kwaliteitszorg, worden de voor- en nadelen van kwantitatieve (met indicatoren) en kwalitatieve (met expertadvies) benaderingen afgewogen. Afgesloten wordt met enkele recente ontwikkelingen in de decreet- en regelgeving op het vlak van de kwaliteitszorg aangaande onderzoek.
Handle