Publication
Title
De spiegeling van de redelijke termijn van de 60-dagen-regeling
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1993
ISSN
1782-3463
Volume/pages
57(1993/1994), p. 197-199
Note
General: Noot onder R.v.St., 3 maart 1992
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference