Publication
Title
Nota over de toekomst van 's Rijks Finaniën
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Publication
2007
Volume/pages
(2007)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.03.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference