Publication
Title
Corporate governance in Nederland III: een onderzoek naar de stand van zaken in het boekjaar 2005 en de ontwikkelingen ten opzichte van het boekjaar 2004
Author
Language
Dutch
Publication
Den Haag : Monitoring Commissie Corporate Governance Code, 2006
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.03.2009
Last edited 10.07.2013
To cite this reference