Publication
Title
Kies voor meer in plaats van minder Europa
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Publication
2006
Volume/pages
(2006/2007) , p. 102-104
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 10.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference