Title
Kies voor meer in plaats van minder Europa
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
other
Publication
Subject
Economics
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Volume/pages
(2006/2007) , p. 102-104
ISSN
1386-8861
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle