Publication
Title
Duitse kinderliteratuur door Gezelle vertaald
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tekens voor Thomas: opstellen aangeboden aan prof. dr. Piet Thomas naar aanleiding van zijn emeritaat / Baert, F. [edit.]
Publication
Tielt : Lannoo, 1994
ISBN
90-209-25-180
Volume/pages
p. 48-54
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 23.12.2015
To cite this reference