Publication
Title
Innovatie en economische groei: de onbetwistbare noodzaak van meer onderzoek, onderwijs en ondernemerschap
Author
Language
Dutch
Source (series)
Kamerstuk; 30 385
Publication
The Hague : Dutch Parliament, Second Chamber, 2005
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 10.03.2009
Last edited 20.01.2011