Publication
Title
Een school spierinkjes: kleine opstellen over Middelnederlandse artesliteratuur uitgegeven door W.P. Gerritsen, Annelies van Gijsen en Orlanda S.H. Lie, Hilversum, Verloren, 1991
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Publication
1993
Volume/pages
35 :2 (1993) , p. 177-179
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference