Title
Een school spierinkjes: kleine opstellen over Middelnederlandse artesliteratuur uitgegeven door W.P. Gerritsen, Annelies van Gijsen en Orlanda S.H. Lie, Hilversum, Verloren, 1991
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
review
Publication
Source (journal)
Tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap
Volume/pages
35(1993) :2 , p. 177-179
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle