Publication
Title
Grijp, Louis Peter. Het Nederlandse lied in de gouden eeuw: het mechanisme van de contrafactuur, Amsterdam, P.J. Meertens-Instituut, 1991, 378 p.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Volkskunding bulletin: tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap
Publication
1993
Volume/pages
19 :1 (1993) , p. 122-125
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference