Publication
Title
Doe maar een portie 'Grammatica Gezond'! Bespreking bij Goossens M. & Wouters, A., DOE wat met grammatica: Nederlands voor anderstaligen: een gids + oefenboek 1-2 en Mertens E., Zo geschreven: Nederlands voor anderstaligen: grammaticale struikelblokken + oefeningen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vonk: tijdschrift van de Vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands. - Antwerpen, 1981 - 2011
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
0770-2086
Volume/pages
37:2(2007), p. 65-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 11.03.2009
Last edited 23.12.2015
To cite this reference