Publication
Title
Après nous le déluge: de economie van egocentrische hebzucht: preadviezen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Herpositionering van ondernemingen / Schenk, H. - Utrecht, 2001
Source (series)
Preadviezen van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. - 's-Gravenhage; 2001
Publication
Utrecht : Lemma , 2001
Volume/pages
p. 1-29
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 11.03.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference