Publication
Title
Sportwereld niet gebaat bij de vrije markt
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Publication
2000
Volume/pages
(20000/2001) , p. 165-167
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 11.03.2009
Last edited 22.08.2023
To cite this reference