Publication
Title
Sportwereld niet gebaat bij de vrije markt
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Publication
2000
Volume/pages
(20000/2001), p. 165-167
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 11.03.2009
Last edited 18.07.2013