Title
Sportwereld niet gebaat bij de vrije markt
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
other
Publication
Subject
Economics
Source (journal)
Jaarboek van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde
Volume/pages
(20000/2001) , p. 165-167
ISSN
1386-8861
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)