Publication
Title
In het gelijke onze verschillen... Het Belgische collectieve systeem van arbeidsverhoudingen gespiegeld aan Nederland
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor HRM / Nederlandse Vereniging voor Personeelsbeleid. - Deventer
Publication
Deventer : 2009
ISSN
1388-1302
Volume/pages
1 (2009) , p. 67-96
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 11.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference