Publication
Title
Gebruik van formele en informele zorg door ouderen: Vlaanderen/België in Europees vergelijkend perspectief
Author
Language
Dutch
Source (book)
Ouderen in Vlaanderen en Europa: tussen vermogen en afhankelijkheid / Cantillon, B. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 2009
ISBN
978-90-334-7338-8
Volume/pages
p. 155-189
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference