Publication
Title
De gebruiks- en meerwaarde van poortersboeken voor historici: casus: Antwerpen in de zestiende eeuw (vervolg)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vlaamse stam : tijdschrift voor familiegeschiedenis / Vlaamse Vereniging voor Familiekunde; Familiekunde Vlaanderen. - Ledeberg, 1965, currens
Publication
Ledeberg : 2007
ISSN
0774-5486
Volume/pages
43 :4 (2007) , p. 317-331
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 13.03.2009
Last edited 07.10.2022
To cite this reference