Publication
Title
Mediaframing en attitudevorming over het gebruik van tabak, alcohol en softdrugs bij jongeren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
VAD-berichten : periodiek van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen / Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen [Brussel] - Brussel, 1984 - 2008
Publication
Brussel : 2005
Volume/pages
(2005)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.03.2009
Last edited 28.01.2024
To cite this reference